Druhy dřevin

TRNOVNÍK AKÁT
DUB
JASAN
OLŠE
SMRK
TŘEŠEŇ
MODŘÍN
OŘEŠÁK

Trnovník akát

(Robinia pseudoacacia), je rychle rostoucí opadavý listnatý strom nebo keř z čeledi bobovitých.
Barva dřeva: běl žlutobílá, jádro žluto až zelenohnědé, hranice letokruhů zřetelná s ostrým přechodem mezi jarním a letním dřevem v rámci letokruhů
Trvanlivost: dřevo houževnaté, velmi trvanlivé, odolné proti biotickým škůdcům
Opracovatelnost: dobře opracovatelné, hůře impregnovatelné
Využití: výborné využití na zahradní nábytek, dětské hřiště a mnoho dalšího

Dub

(Quercus) je rod rostlin z čeledi bukovité. Duby jsou stálezelené nebo opadavé, jednodomé, často dlouhověké dřeviny se střídavými jednoduchými listy a nenápadnými květy v jehnědách, které jsou opylovány větrem.
Barva dřeva: běl nažloutlá až světlehnědá, jádro světle až tmavěhnědé; zřetelná hranice mezi letokruhy i hranice mezi jarním a letním dřevem
Trvanlivost: pro velký obsah tříslovin patří k našim nejtrvanlivějším dřevinám
Opracovatelnost: dobře opracovatelné, hůře se suší a obtížněji se impregnuje
Využití: na vodní stavby, ke stavbě lodí, v nábytkářství, v řezbářství, soustružnictví, na rozmanité konstrukce, na parkety, prahy, schody, sloupy atd.

Jasan

(Fraxinus) je rod rostlin z čeledi olivovníkovité. Jsou to většinou opadavé stromy se vstřícnými lichozpeřenými listy a nevelkými, někdy i bezobalnými květy.
Barva dřeva: běl nažloutlá, narůžovělá; jádro světlehnědé až hnědé; zřetelné hranice mezi letokruhy i mezi jarním a letním dřevem
Využití: výborné vlastnosti (pevné, pružné), zejména jádrové dřevo se používá v nábytkářství, na dýhy, na sportovní potřeby (pádla, sáně, luky aj.), v soustružnictví a kolářství

Olše

(Alnus), nejznámější olší je olše lepkavá, strom rostoucí i v ČR; olše lepkavá roste po celé Evropě a byla introdukována i jinam. Nejvyšším druhem je olše červená, rostoucí na západním pobřeží Severní Ameriky, dosahuje výšky až 35 metrů.
Barva dřeva: narůžovělá až světle červenohnědá (čerstvé oranžově zbarvené); roztroušeně pórovitá stavba s nezřetelnými letokruhy; častý výskyt dřeňových skvrn
Trvanlivost: méně trvanlivé oproti dubu, jasanu ale o něco lepší vlastnosti oproti smrku
Opracovatelnost: dobře se impregnuje, moří, suší a opracovává
Využití: k výrobě dřevotřískových desek, překližek, tužek, různých předmětů (hračky, věšáky, rámy k obrazům aj.), v řezbářství, soustružnictví, na stavbu lodí atd.

Smrk

Barva dřeva: žlutobílé až světle žlutohnědé
Trvanlivost: méně trvanlivé a odolné proti biotickým škůdcům
Opracovatelnost: dobře se opracovává, suší, hůře se impregnuje
Využití: naše nejdůležitější užitkové dřevo, stavební a konstrukční dřevo pro nadzemní i podzemní stavby (stožáry, sloupy, střešní a mostní konstrukce, lešení, podlahovina, důlní dříví atd.), v nábytkářství (nábytek, dýhy, překližky, lišty), na chemické a polochemické zpracování (buničina, dřevovina, dřevovláknité a dřevotřískové desky); dřevo se souměrnými úzkými letokruhy (1–4 mm s podílem letního dřeva v letokruhu v rozmezí 5–20 %), bez vad, poskytuje rezonanční dřevo; cenné je lískovcové dřevo, které zvyšuje dekorační hodnotu smrkového dřeva

Třešeň

Třešeň ptačí (Prunus avium) neboli třešeň obecná je statný strom dorůstající výšky až 35 m. Třešeň ptačí pochází patrně z Přední Asie, ale je zdomácnělá po celé Evropě.
Barva dřeva: běl úzká světle růžová až světle červená, jádro světle až červenohnědé; na podélných řezech podélně zelenožlutě pruhované, lesklé; zřetelná světlejší vrstva jarního dřeva (větší četnost jarních mikrocév) s výraznou hranicí letokruhů
Trvanlivost: méně trvanlivé, málo odolné proti biotickým škůdcům
Využití: pro načervenalou barvu a pěknou texturu ceněno při výrobě nábytku, okrasných dýh, částí hudebních nástrojů, cigaretových špiček, dále se používá v truhlářství, řezbářství, soustružnictví, v galanterii, na zhotovování drobných ozdobných a užitkových doplňků

Modřín

(Larix) je rod dřevin z čeledi borovicovité. Zahrnuje 10–14 druhů, které jsou rozšířeny převážně v mírném a boreálním podnebném pásu severní polokoule.
Barva dřeva: běl je nažloutlá, jádro červenohnědé až červenofialové, na vzduchu tmavne
Trvanlivost: trvanlivé, odolné
Opracovatelnost: dobře se suší (málo se bortí a sesýchá) a opracovává, hůře impregnuje
Využití: jedno z nejkvalitnějších dřev, vodní stavby, stavby lodí, ve stavebním a nábytkovém truhlářství (okna, dveře, vnitřní i venkovní obklady atd.), kolářství, chemický průmysl

Ořešák

(Juglans) je rod rostlin z čeledi ořešákovité. Jsou to povětšině opadavé stromy s aromatickými, střídavými, lichozpeřenými listy.
Barva dřeva: běl šedobílá, jádro šedé, šedohnědé až šedočerné, podélně pruhované (temně žilkované); na podélných řezech zřetelné rýhy (makropóry)
Trvanlivost: trvanlivé, odolné proti biotickým škůdcům
Opracovatelnost: dobře se opracovává, hůře suší
Využití: pro svou velmi pěknou texturu ceněno zejména v nábytkářství, dekorativní je nábytek z kořenic; používá se na okrasné dýhy, na piana, ozdobné skříňky, rámy k obrazům, na pažby k loveckým zbraním, intarzie, v uměleckém truhlářství, soustružnictví